Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Multivers

William James (1842-1910) Foto: Engelsk Wikipedia.org.

Multivers – er en hypotetisk mengde av endelige eller uendelige mulige universer med samtidig eksistens, medregnet vårt univers. Begrepet «Multivers» kan ha blitt laget i 1895 av den amerikanske filosofen og psykologen William James.[1]

Multivers i kulturell sammenheng
Parallelle univers brukes om samme forestilling. Betegnelsen parallelle univers kommer fra science fiction litteratur på 1990-tallet. Flere universer har vært en teori i kosmologi, fysikk, astronomi, religion, filosofi, psykologi og fiksjon, spesielt i science fiction og fantasy. I disse sammenhenger er parallelle universer også kalt alternative univers, parallelle dimensjoner, parallelle verdener, alternative virkeligheter og alternative tidslinjer. I resten av artikkelen omtales multivers basert på beskrivelsen til en del naturvitere.

Multivers i religiøs sammenheng
Multivers passer med eller er nevnt i en rad livssyn slik som hinduisme, buddhisme, islam, kabbala, mormonisme, new age og teosofi.[2]

Multivers i naturvitenskaplig sammenheng
En del vitenskapsfolk tror at andre universer finnes og at de kan ha sine egne fysiske lover. Andre vitenskapsfolk hevder at de samme fysiske lovene vi har, må gjelde i andre univers. Noen tror at konstantene i fysiske og kjemiske formler kan være ulike i andre univers.

Forestillingen om mange samtidige eksisterende universer er ulikt idéen om et oscillerende univers, også kalt et syklisk univers. Et oscillerende univers utvider seg som et slags Big Bang, for deretter å trekke seg sammen på grunn av gravitasjon. Så gjentas hele syklusen i det uendelige.

Kriterier for multivers?
Fysiske modeller for multivers som forutsetter at et univers har opprinnelse i et annet, er egentlig bare et todelt univers. Betegnelsen multivers burde derfor brukes om mange universer som har oppstått uavhengig av hverandre. I Big Bang-teori sammenheng er kausalitet-tid-problemet uløst. Det vil si at man mangler et naturvitenskaplig bevis for hvorfor vårt univers oppstod. Forutsatt at man tror Big Bang-teorien stemmer, kan kausalitet-tid-problemet ikke ha noen løsning, uansett hvor mange universer som måtte finnes.

Manglende etterprøvbarhet
Alle kosmologer vet at noen områder av universet kan ligge utenfor rekkevidden av teleskoper, men derfra til å påstå at flere universer finnes, er å trekke påstand om observervasjon for langt. Eventuelle andre universer er utenom astronomiske observasjonsmuligheter. Derfor er forestillingene om multivers og parallelle univers kun spekulasjoner i naturvitenskaplig innpakning uten mulighet til verifisering og er med andre ord ingen naturvitenskaplig teori.

Den amerikanske astronomen Carl Sagan. Foto: en.wikipedia.org

Manglende observasjonsmulighet forhindrer likevel ikke framtredende astronomer som

Astronomen George F.R. Ellis. Foto: en.wikipedia.org

George F.R. Ellis [3] i å spekulere videre på egenskaper hos andre univers. Budskapet minner om påstander om liv andre steder i universet og mulighetene til kontakt med andre sivilisasjoner. Slike spekulasjoner har noe av samme budskapet som man finner hos Carl Sagan [4] om utenomjordisk liv: Antagelsene kan ikke bevises eller underbygges av funn eller noe annet. For noen er kanskje  de dypest sett ikke annet enn forsøk på å berge et sekulært livssyn.

I litteraturen illustreres gjerne multivers som bobler der Big-Bang-hendelser har foregått.

Unødvendig teori
Hypotesen om multivers passer ikke med et viktig vitenskapelig prinsipp fra helt 1400-tallet:

William of Ockham. Illustrasjon på glassmaleri. Foto: Engelsk Wikipedia.

Den kjente engelske filosofen, teologen og munken William Ockhams foreslo et prinsipp [5] som mange har fulgt i naturvitenskap: prinsippet om å velge den enkleste løsningen og utelate overflødige antagelser. Multivers blir forsøkt rettferdigjorts ved å ekstrapolere fra det kjente til det ukjente, fra det etterprøvbare til noe som ikke er etterprøvbart. Da kan resultatene bli ulike alt etter hva man velger å ekstrapolere.

Det antropiske prinsipp

«Det antropiske prinsipp er en filosofisk betraktning i kosmologien som slår fast at de fysiske lovene i universet på en eller annen måte har vært innrettet slik at liv, og i siste instans mennesker, kan oppstå i naturen.

Det antropiske prinsipp er formulert som et svar på det forhold at naturkonstantene i påfallende grad er finjustert med tanke på at liv skal være mulig. I særlig grad gjelder det de fundamentale naturkreftene som styrer alt som foregår i universet. Universets ekspansjon, dannelse av alt fra grunnstoffer til galakser og alle kjemiske forbindelser styres av disse fundamentale naturlovene.»[6] (Min utheving.)

nebula-16

Indirekte påstand om ytterste årsak til menneskehetens eksistens ikke er tilfeldig, men et resultat av skapelse. Foto: nasa.gov.

Motargument til det antropiske prinsipp

Tilhengerne av multivers tror på eksistensmuligheter utenom vårt univers uten mulighet til å fastslå om slikt virkelig finnes. I så fall kommer de ikke utenom den nokså lave sannsynligheten for at tross det antropiske prinsipp har liv tilfeldigvis oppstått andre steder enn i vårt univers. Det som tror på multivers, mener at hvis mange andre universer finnes, kan vårt univers tilfeldigvis ha fått de spesielle verdiene av alle naturkonstantene som åpner for at liv kan eksistere. Forestillingen om multivers brukes gjerne av ateister og agnostikere som motargument til det antropiske prinsipp. Det antropiske prinsipp er bevist, men ikke multivers.

Multivers og naturalisme
De som fremmer tanken på multivers i naturvitenskaplig sammenheng, har nesten alltid et naturalistisk syn og tror på Big bang teorien. De mener at andre univers også må ha blitt til på samme måte. De høyst hypotetiske mulighetene for multivers beskrives ved hjelp av fysikkens terminologi. Tilhengerne av multivers tror på eksistensmuligheter utenom vårt univers uten mulighet til å fastslå om slikt virkelig finnes. I så fall kommer de ikke utenom den nokså lave sannsynligheten for at tross det antropiske prinsipp har liv tilfeldigvis oppstått andre steder enn i vårt univers. De høyst hypotetiske mulighetene for multivers beskrives ved hjelp av fysikkens terminologi.

Med troen på naturalisme fornektes eksistens i åndelige tilværelser, slik som Himmelen, Paradis, Dødsriket og Fortapelsen. Derfor gir troen på multivers ofte inntrykk av å være mer eller mindre motivert på samme måte som troen på utenomjordisk liv kan være: leting etter argumenter som gjør at troen på skapelse og dermed troen på Gud kan avvises. Bibelen gir ingen indikasjoner på at teorien om multivers er mulig eller umulig, slik at troen på Guds eksistens kan ikke avvises på grunn av overbevisning om at teorien om multivers kan stemme.

For multivers er multivers kun en spekulativ ikke-verifiserbar påstand. Siden man ikke kan falsifisere eller bekrefte påstanden om eksistensen av flere universer slik det kreves i vitenskapsfilosofien, har man heller ikke noen vitenskaplig hypotese.


Kilder:
[1] Engelsk Wikipedia: oppslagsord: multivers. https://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse Lest: 24.10.2019
[2] Engelsk Wikipedia: oppslagsord: Multiverse (religion). https://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse_%28religion%29 Lest: 15.07.2015
[3] George F.R. Ellis: «Does the multiverse really exist?», artikkel i Scientific American. Volume 23, No.3, Fall 2014. Ellis er vært kosmolog og emeritus i matematikk ved universitetet i Cape Town.
[4] Engelsk Wikipedia: oppslagsord: Carl Sagan. https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan Lest: 24.10.2019
[5] Engelsk Wikipedia: oppslagsord: Occam’s razor https://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor Lest: 24.10.2019

[6] Store Norske leksikon på nett. Oppslagsord: Det antropiske prinsipp. Lest: 22.07.2021.

Reklame

Comments RSS

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: