Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Pseudovitenskap’ Category

Pseudovitenskap (pseudo-, gresk, falsk) er undersøkelser og publikasjoner som er utgitt for å være vitenskapelige, men ikke samsvarer med kriteriene til alminnelig vitenskapelige disipliners metodedefinisjoner for å bekrefte eller avkrefte teorier og hypoteser. Kan ikke en teori eller hypotese bekreftes eller avkreftes, har den ingenting med vitenskap å gjøre. Kvasivitenskap er synonymt med pseudovitenskap.

Pseudovitenskap fastholder forvrengte virkelighetstolkninger, eldgamle misforestillinger eller bare spekulasjoner. Eksempler på dette er:

 • Astrologi (ved at stjerners og planeters plassering på himmelen påvirker personlighet og indre sjelsliv),
 • Homøopati (ved at tidligere antatte medisiner ikke virker, fordi de er brukt over lang tid uten påviselig effekt ut over placeboeffekten.)
 • Astrobiologi (ved at liv andre steder i universet enn på Jorden aldri har vært påvist og at det er nærmest umulig å påvise.)
 • Multivers (ved at teorien ikke er mulig å bevise eller motbevise.)
 • Eugenikk (Rasehygiene.)

Pseudovitenskap er vanskelig å definere klart og entydig, men følgende kjennetegn er vanlige:

 • Uklar, stor mangel på definisjoner.
 • Vanskelig eller umulig å etterprøve påstander med undersøkelser, målinger og tester. Uklare påstander kan bidra til dette.
 • Påstander, hypoteser eller teorier er ikke falsifiserbare (mulig å motbevise en ja-nei-påstand.)
 • Undersøkelser og tolkningsvalg søker ikke mest logiske og enklest mulige forklaring.
 • Selektiv valg av observasjoner eller selektivt bruk av bevismateriale.
 • Lite eller ingen vurdering av alternative tolkninger til observasjoner.
 • Systematisk overser mer sannsynlige forklaringer til fordel for mer spektakulære.
 • Overdreven vekt på individuelle vitnemål.
 • Omvendt bevisbyrde, det vil si at om en udokumentert påstand ikke lar seg motbevise, tas det som bekreftelse på at den er sann.
 • Feil bruk av vitenskapelig terminologi.
 • Motstand mot vitenskapelig testing fra personen eller miljøet som legger fram påstand.
 • Forfalskede beviser.
 • Uriktige påstander for å underbygge egne forestillinger.

Ulike vanligvis anerkjente vitenskaper kan ha pseudovitenskaplige innslag fordi viktige teorier kan være mer eller mindre preget av egenskaper nevnt i listen ovenfor.

Read Full Post »

Older Posts »