Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Bibelen’ Category

Gud er god. Bibelen inneholder en lang rad trøstende og oppmuntrende vers. Her er noen av dem.

Jos 1,5b «Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.»

Sal 4,8: «Du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod.»

Sal 5,12-13: «Men alle som søker tilflukt hos deg, skal glede seg, alltid skal de juble. Du verner dem. De fryder seg i deg, de som elsker ditt navn. For du, Herre, velsigner den rettferdige, du dekker ham med nåde som skjold.»

Sal 16,11: «Du lærer meg livets vei, hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd.»

Sal 18,19-20: «På ulykkesdagen kom de imot meg, men Herren var min støtte. Han førte meg ut i åpent land og fridde meg ut, for han har sin glede i meg.»

Sal 23:

«En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.
2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.
3 Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.
5 Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over.
6 Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.
«

Sal 31,8-9: «Jeg vil juble av glede over din godhet, for du har sett min nød, du kjenner min trengsel. Du ga meg ikke over i fiendens hånd, men førte meg ut i åpent land.»

Sal 34,19: «Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd.»

Sal 91, 15: «Når han kaller på meg, svarer jeg; jeg er med ham i nød og trengsel, jeg frir ham ut og gir ham ære. »

Sal 116, 6-9: «Herren vokter de uvitende, han kom meg til hjelp da jeg var langt nede. Kom til ro igjen, min sjel, Herren har svart deg! Ja, du har fridd mitt liv fra døden, øyet fra tårer og foten fra å snuble. Jeg skal vandre for Herrens ansikt i de levendes land.»

Sal 126,5: «De som sår med tårer, skal høste med jubel.»

Sal 145,8: «Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn.»

Ord 3, 6: «Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han dine stier jevne. »

Jes 25,8-9: «Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt. Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden. For Herren har talt.

Den dagen skal de si: «Se, dette er vår Gud! Vi håpet på ham, og han frelste oss. Dette er Herren, vi håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse!»»

Jes 43,18-19: «Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.»

Jer 29,11: «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Jer 31, 16: «Så sier Herren: Gråt ikke så høyt, fell ikke tårer! Du skal få lønn for strevet, sier Herren, de skal vende hjem fra fiendens land.»

Luk 18, 27: «Han svarte: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.» »

Bergprekenen, Mat 5,3-12:

«3 «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.
4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
5 Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.
6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.
7 Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.
8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.
11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis.
12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.
«

Mat 11,28-30: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. 30 For mitt åk er godt, og min byrde lett.» »

Carl Heinrich Bloch. Kristus og det unge barnet. Foto: Free Christ Images

Joh 3, 16: «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. »

Rom 8, 1: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.»

Rom 8, 28: «Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.»

Rom 8,39: «verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»

1 Kor 1, 30: «Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning,»

2 Kor 9, 8: «Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning.»

2 Kor 12, 9: «men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.»

Fil 4, 6-7: «Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Fil 4, 13: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.»

Fil 4, 19: «Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger.»

2 Tim 1, 7: «For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.»

Heb 13,5: «La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt: Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.»

1 Pet 5, 7: «Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere.»

1 Joh. 5,14-15: «Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.»

Åp 7, 17: «For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

Åp 21, 4: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.«

Read Full Post »

Older Posts »