Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Gud’ Category

Ordet påske kommer av navnet på den jødiske høytiden pesach (hebraisk, betyr muligens forbigang). Jødene feiret utvandringen fra fangenskapet i Egypt. Jacob og hans 12 sønner bosatte seg i sin tid i Egypt. Deres etterkommere ble gjort til slaver under Faraones styre i 400 år. Jesus ble torturert til døde da jødene skulle feire sin påske. Kristne feirer påsken til minne om Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse.

Palmesøndag er siste søndag før påske. Da red Jesus inn i Jerusalem. Folk strødde palmegrener foran Jesus. Slik fikk dagen sitt navn. Palmesøndag er en helligdag og innleder påsken.

Kristi entre til Jerusalem. Maleri av Anthony van Dyck

Kristi entre til Jerusalem. Maleri av Anthony van Dyck. Foto: commons.wikimedia.org.

Skjærtorsdag har fått navn etter det norrøne ordet skira, som betyr «rense». Navnet refererer til at Jesus vasket disiplenes føtter denne dagen. Dessuten feires skjærtorsdag til minne om at Jesus i sitt siste måltid med disiplene før han døde, innstiftet nattverden.

Jesus vasker displenes føtter. Ukjent kunstner. Maleri i i kirke i Santa Maria del Mar i Barcelona. Foto: José Luiz Bernardes Ribeiro på commons.wikimedia.org.

Jesus vasker displenes føtter. Ukjent kunstner. Maleri i kirke i Santa Maria del Mar i Barcelona. Foto: José Luiz Bernardes Ribeiro på commons.wikimedia.org.

Siste måltid. Maleri av Carl Heinrich Bloch (1834-1890). Foto: wikimedia.org

Jesu siste måltid med disiplene. Maleri av Carl Heinrich Bloch (1834-1890). Foto: wikimedia.org

Inni kirken som er bygget over stedet der nattverdene ble innstiftet. Foto: Bloggforfatter.

Inni kirken som er bygget over stedet der nattverden ble innstiftet. Foto: Bloggforfatter.

Inni kirken som er bygget over stedet der nattverdene ble innstiftet. Foto: Bloggforfatter.

Inni kirken som er bygget over stedet der nattverden ble innstiftet. Foto: Bloggforfatter.

Langfredag er til minne om Jesu korsfestelse.

Getsemanehagen der Jesus ba før han ble arrestert. Hagen ligger ved bunnen av Kedrondalen som går langs tempelberget. 8 av oliventrærne er så gamle at de kunne ha stått der på Jesu tid. Foto: Bloggforfatter.

Under denne kirken på utsiden av bymurene finnes et fangehull man tror Jesus ble kastet i. Et sted her tror man Kaifas bodde. Nedenfor kirken er Kedrondalen. Foto: Bloggforfatter.

Under denne kirken på rett utsiden av Jerusalems gamle bymurer finnes et fangehull man tror Jesus ble kastet i. Under denne kirken finnes også ruiner der man tror ypperstepresten Kaifas bodde. Nedenfor kirken er Kedrondalen. Foto: Bloggforfatter.

Fangehullet man tror Jesus satt i før han ble dømt og korsfestet. Fangehullet er gravet ut under en kirke. Foto: Bloggforfatter.

Fangehullet man tror Jesus satt i før han ble dømt og korsfestet. Fangehullet er gravet ut under kirken på bildet ovenfor. Foto: Bloggforfatter.

Informasjon på vegg nær fangehullet man tror Jesus var i før dom og korsfestelse. Teksten oversatt: Utgravinger i 1889 avdekket 3 Bysantinske kors inngravert i åpningen på toppen, 7 røde og 4 svarte oksiderte kors på veggene, og siluttene av en bedende figur på den nedre sørveggen. Disse funnene sammen med ruinene av en kirke og et stort antall mosaikker, mynter og religiøse kunsthåndverk, vitner om det 5. århundrets alter beæret av det Byzantinske samfunnet. Teksten på det fangehull-lignende utseende til sjakten og dets nærhet til Kafas sitt palass tenkes å ha vært lokalisert i dette generelle området, Byzantinerne minnes Jesu fengsling over natten da han avventet rettsaken framfor Kaifas og Sanhedrin *. Trofast til denne eldgamle tradisjonen, fortsatte kristne å huske Jesus, Herens lidende tjener, og la på hans lepper ordene til salmisten: "Min sjel er belastet med vanskeligheter... Du har kastet meg ned på bunnen av fangehullet.... På meg ligger din vrede tungt ligger tungt.... Jeg er fengslet og kan ikke rømme... O Herre, Jeg roper på deg" (Ps 88). * Sanhedrin er jødisk domstol for religøse saker. Foto: Bloggforfatter.

Informasjon på veggen nær fangehullet man tror Jesus var i før dom og korsfestelse. Teksten oversatt:
Utgravinger i 1889 avdekket 3 Bysantinske kors inngravert i åpningen på toppen, 7 røde og 4 svarte oksiderte kors på veggene, og siluttene av en bedende figur på den nedre sørveggen. Disse funnene sammen med ruinene av en kirke og et stort antall mosaikker, mynter og religiøse kunsthåndverk, vitner om det 5. århundrets alter beæret av det Byzantinske samfunnet.
Teksten på det fangehull-lignende utseende til sjakten og dets nærhet til Kaifas sitt palass tenkes å ha vært lokalisert i dette generelle området, Byzantinerne minnes Jesu fengsling over natten da han avventet rettsaken framfor Kaifas og Sanhedrin *. Trofast til denne eldgamle tradisjonen, fortsatte kristne å huske Jesus, Herens lidende tjener, og la på hans lepper ordene til salmisten:
«Min sjel er belastet med vanskeligheter… Du har kastet meg ned på bunnen av fangehullet…. På meg ligger din vrede tungt ligger tungt…. Jeg er fengslet og kan ikke rømme… O Herre, Jeg roper på deg» (Ps 88).
* Sanhedrin er jødisk domstol for religiøse saker.
Foto: Bloggforfatter.

 

Pilatus_dom

Jesus foran Pilatus: «Ecce Homo» – «Se det mennesket». Maleri av Antonio Ciseri (1871). Foto: commons.wikimedia.org

Jesus på vei til Golgata. Maleri av David Teniers den eldre. Foto: Wikimedia Commons.

Jesus på vei til Golgata. Maleri av David Teniers den eldre. Foto: Wikimedia Commons.

Jesu lidelse oppfylte Jesajas ord om Messias:

Jes 53,5: «Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.«

Kristus på korset. Maleri av Carl Heinrich Bloch (1870). Foto: commons.wikimedia.org

Kristus på korset. Maleri av Carl Heinrich Bloch (1870). Foto: commons.wikimedia.org

Golgata også kallt hodeskallestedet fordi berget lignet en hodeskalle. Foto: Bloggforfatter.

Golgata er det norske navnet på stedet der Jesus ble korsfestet. Golgata betyr hodeskalle. Man antar at navnet viser til en naturformasjon som ligner en hodeskalle. De to hullene i bergveggen til høyre ser ut som øyehuler i en hodeskalle. Bergveggen har forvitret mye, så en del av hodeskalle-formen har gått tapt. Hodeskalleformen er tydelig på gamle fotografier. Golgata er like utenfor Jerusalems bymurer. Bildet er tatt fra Gravhagen. Foto: Bloggforfatter.

 

 

Nedtagningen av korset. Maleri av Peter Paul Rubens (1616 eller 1617). Foto: commons.wikimedia.org.

Jesu blir gravlagt. Nikodemus avbildet til venstre, Josef av Arimatea avbildet til høyre. Maleri av Carl Heinrich Bloch (1834-1890). Foto: commons.wikimedia.org

Jesu blir gravlagt. Nikodemus avbildet til venstre, Josef av Arimatea avbildet til høyre. Maleri av Carl Heinrich Bloch (1834-1890). Foto: commons.wikimedia.org

 

Jesu gravsted i hagen som kalles Gordons Golgata. Foto: Bloggforfatter.

Jesu gravsted i hagen som kalles Gordons Golgata. Foto: Bloggforfatter.

Graven i Gordons Golgata er bare ca. 100 meter unna et sted der en fjellvegg har form som en hodeskalle og er sannsynlig sted der Jesus ble korsfestet. Graven er også utenfor bymurene. Det er naturlig siden jødene regnet lik for å være urene og ville ikke hatt noe urent innenfor bymurene. Gravkirken derimot er innenfor de eksisterende bymurene og dermed et lite sannsynlig sted Jesus kunne vært gravlagt.

Beskrivelse av Jesu grav. Sorgkammer er rett innenfor åpnigen. Den døde ble lagt til høyre for sorgkammeret. Foto: Bloggforfatter.

Beskrivelse av Jesu grav og det samme som de hvite plakatene ved bakken på forrige bilde. Sorgkammeret er rett innenfor inngangen. Den døde ble lagt til høyre for sorgkammeret. Foto: Bloggforfatter.

Påskeaften er lørdagen før påskedag. Kristne trossamfunn har ikke hatt tradisjoner for noe liturgi denne dagen. Disiplene til Jesus holdt seg nok innendørs denne dagen og var redde for å bli arrestert.

Påskedag, også kalt første påskedag, er en helligdag som i kristen tradisjon feires til minne om Kristi oppstandelse.

Arkeologene har til nå funnet rundt 40 graver hugget ut i fjellet i Jerusalem. De har gjerne to rom, det første rett bak inngangen kalles sorgkammeret. Den døde gravlegges i et rom rett bakom sorgkammeret. Graven på bildet er ulik de fleste andre ved at den dødes plass er i et rom til høyre for sorgkammeret. Det passer godt med beskrivelsen i Mrk 16,5.

Mrk 16,2-6: «2 Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp. 3 De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» 4 Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. 5 Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. 6 Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham!«

Sett fra sorgkammeret mot der den døde lå. Gitteret fantes selvfølgelig ikke på Jesu tid. Merket på veggen bak henspiller på Jesus og er laget av folk fra Israelske kulturmyndigheter. Foto: Bloggforfatter

Sett fra sorgkammeret mot der den døde lå. Gitteret fantes selvfølgelig ikke på Jesu tid. Merket på veggen bak henspiller på Jesus og er laget av folk fra Israelske kulturmyndigheter. Foto: Bloggforfatter

Skriften på døren inn til sorgkammeret: "Han er ikke her for han har stått opp". Foto: Bloggforfatter

Skriften på døren inn til sorgkammeret: «Han er ikke her for han har stått opp». Foto: Bloggforfatter

 

 

Sacro_Monte_di_Crea

Kristi grav funnet tom. Maleri av Antonio Brilla (1889). Foto: wikimedia.org.

Kristus gjenoppstått. Ukjent kunstner. Altertavle i Valga St. Johns kirke

Kristus gjenoppstått. Ukjent kunstner. Altertavle i Valga St. Johns kirke. Foto: commons.wikimedia.org

Read Full Post »