Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Paradokser’ Category

– (forkortet av teletransportasjon, opprinnelig sammensatt fra gresk tele – fjern, latin portare bære) flytting av objekter eller elementærpartikler fra et sted til et annet nesten øyeblikklig uten merkbar bevegelse gjennom rommet.

Teleportasjon er foreslått som forklaring til en del avvikende fenomener. En del natuvitenskapfolk bruker ordet teleportasjon å forklare tilsynelatende forflytning av fotoner og atompartikler. I naturvitenskapen kjenner man ikke til forflytning av hele objekter. Begrepet teleportasjon er ofte brukt i science fiction.

Teleportasjon er forflytning av fysiske objekter, og ikke mentale opplevelser og må ikke forveksles med disse selv om noen beskriver dem nokså likt. Eksempler på slike opplevelser er okkulte fenomener som astralreise og trommereise. Okkultismen her er ødeleggende aktivitet.

Rembrandt. The Baptism of the Eunuch, 1626, Museum Catharijneconvent, Utrecht.jpg

Eksempel på teleportasjon i Bibelen er apostelen Filips forsvinning etter møte med den etiopiske hoffmannen. Apg 8, 39: «Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig sin reise.»

Beskrivelsen av endetidens bortrykkelse ligner også teleportasjon.
Mat 24,39-41: «39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 40 Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. 41 To kvinner skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen.»

1 Tes 4,17-18: «17 Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18 Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!«

Read Full Post »

Older Posts »