Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Bekreftelser’ Category

I følge evolusjonsteorien oppstod de første menneskene på Jorden for ca. 1 million år siden. Forventning om normal befolkningsvekst for Jorden gjør dette usannsynlig.

Jordens befolkning økte langsomt inntil ca. 1650, deretter økte den sterkt. Medisinske fremskritt bidro mye til sterk befolkningsøkning. Kriger, naturkatastrofer, sult og sykdommer har begrenset befolkningsveksten. Da kan ikke veksten ha vært jevnt økende, men over tid kan økningen kanskje jevne seg litt ut.

Å ta utgangspunkt i ekstra gamle arkeologiske funn for å finne befolkningsøkning, blir spekulativt. Lik og rester etter menneskelig aktivitet brytes fort ned, og blir borte over tid. Da har man kun igjen muligheten til å lage nokså grove anslag for Jordens befolkningsvekst.

Om man forutsetter at menneskeheten har eksistert i en million år og at kloden har hatt noenlunde jevn befolkningsvekst fram til år 1000 da det var 340 millioner mennesker, blir den årlige veksten nær null prosent! Det er helt ulikt slik man kjenner befolkningsvekst i områder uten kriger og tilgang på medisiner. Ingenting i menneskers natur gir grunn til så svak årlig befolkningsvekst over så lang tid, det er altså så usannsynlig som mulig. Til sammenligning: I 2009 økte Jordens befolkning med 1,167 % i følge CIAs World Factbook. Fattige land med dårlig tilgang på medisin, har vanligvis høyere befolkningsvekst enn for hele kloden.

I følge Bibelen overlevde Noah og hans familie, 8 mennesker, storflommen for ca 4300 år siden og ble stamforeldre til alle mennesker på Jorden. Dersom man tar utgangspunkt i 8 mennesker for 4300 år siden og en moderat jevn årlig befolkningsvekst på 0,533% etter korreksjon for kriger, sult og sykdommer, ender man opp med ca. 340 millioner mennesker i år 1000. Og det passer veldig godt med en bokstavelig tolkning av Bibelens beretninger om menneskehetens første periode på Jorden.

Read Full Post »

Older Posts »