Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Livssyn’ Category

Nyhetsformidlingen med daglig omtale av kriger, grov kriminalitet, sult, epidemier, menneskeskapte lidelser osv. gjør noe med oss. Menneskelige lidelser har eksistert i hele menneskehetens historie. De ser ikke ut til å ta noen slutt, men blir heller bare mer intens og omfattende. Noe kommer av naturkatastrofer, noe fra kulturstrømninger og noe er skapt av politisk vanstyre. Lengselen etter å slippe ut av denne tredemøllen får mange til å søke ulike løsninger. Noen mener de finner dem i ulike politiske ideologier og andre i ulike slags religioner. Paradoksalt nok vil mange av de påståtte løsningene gjøre vondt verre.

Et fælt alternativ
En slik løsning er «en ny verdensorden» som ikke er en konspirasjonsteori, men en ideologi. Religion er en del av «en ny verdensorden«. En del mennesker mener at de ulike store religionene står i veien for fredelig global sameksistens. De foreslår at all religionsutøvelse skal kun skje innenfor en global politisk norm. Og denne normen skal ha til formål å fremme «fred og harmoni», et forlokkende argument med mørke og lite forståtte konsekvenser.

Interfaith - en blanding av religioner

Interfaith – en blanding av religioner

Tenk deg en ny global verdensreligion som får svært mye makt. At den blir en blanding av elementer fra de store verdensreligionene, men i tillegg har en solid dose hedonisme, materialisme, politisk korrekthet og store muligheter til maktmanipulering. At den blir markedsført under overskriften «Fred, toleranse og harmonisering» eller lignende. Da har den tilsynelatende ikke de skremmende egenskapene vi kjenner fra f.eks. islam. Denne religionen er allerede virkelighet og kalles Interfaith. At Interfaith ikke bare handler om dialog på tvers av religionsgrenser og fredelig sameksistens, kan man se av hvordan tilhengerne lever ut sitt livssyn, f.eks. ved bønn der religionsblandingen er tydelig. På en nettside for Interfaith kan man lese en slik bønn.

Ekstrem globalisme
Selv om det snakkes nokså sjeldent om «en ny verdensorden» offentlig i Norge, er temaet heller ingen hemmelighet. President George Bush Sr. i USA var den første statslederen som talte offentlig om en ny verdensorden. Tanken er samordning av tiltak mot problem som er utensfor de enkelte lands evne til å løse alene. Slike tiltak får i første rekke følger for økonomi globalt. Om dette overdrives, kan resultatet bli global ensretting av kultur og økonomi, noe som i verste fall ødelegger demokratiene og legger til rette for globalt diktatur på sikt.

FN som ideologisk slagmark
Interfaith - årlige konferanser i FN
Senere dukket dette Interfaith-«spøkelset» opp i FN! Interfaith markedsføres som dialog mellom folk i de store religionene. Sammenblanding av ulike religioner er ikke alltid så tydelig. Enda verre er det å få med seg tvungen ensretting. Her siteres omtalen: «World Interfaith Harmony Week ble først foreslått i FNs generalforsamling 23. september 2010 av HM Kong Abdullah II av Jordan. Statsministeren i Malaysia, sunni-muslimen Datuk Seri Najib Tun Razak, sier at ekstremisme fra tilhengerne av hvilken-som-helst religion vil påvirke en nasjon og menneskeheten negativt hvis de ikke håndtereres. Najib sa derfor at måtehold i religion er den eneste måten å sikre verdensfreden. Han sa dette i forbindelse med World Interfaith Harmony Week.»

Farlige konsekvenser
Egentlig er jo ensrettingen et krav om at religøse mennesker må oppgi hele eller store deler av sitt livssyn. Dermed tilsidesettes retten til trosfrihet for alle som er en grunnleggende menneskerettighet. Her er video fra FN:

Og alt for mange mennesker ser ikke at de blir bedradd. Den nye religionen «Interfaith», er jo synkretisme eller en blanding av nokså ulike religioner. Motstridende religioner kan ikke alle være sanne samtidig. Når de blandes til en religion, kan man være helt sikker på at resultatet må inneholde feiltagelser.

Når budskapet fra de som vil ha en ny verdensorden, presenteres med slikt som «fredelig sameksistens», må man ikke tro på dem. Det finnes bare alt for mange onde personer som vil bruke slik manipulering til maktmisbruk. Kanskje er det også mer sannsynlig enn et verdensomspennende kalifat fordi det ikke nødvendigvis trengs så mye vold for å få det innført.

Trussel mot trosfriheten
Enda verre er at den foreslåtte nye religionen skal tilpasses global maktutøvelse, i stedet for at religionstilhengerne skal få følge sin samvittighet. Tilhengerne av Interfaith får være i fred og vil bli ansett for å være tolerante av politiske makthavere. Avvik fra den politiske normen skal gis politiske sanksjoner. Alle som vil beholde sitt livssyn uendret, blir hardt forfulgt. Med andre ord legger FN til rette for religionsforfølgelse. Interfaith kan bli redskapet for dette og framtidens farlige religion. Interfaith blir et skille mellom de uten og de med ubetinget lojalitet til det politiske regimet. Tenk deg hva slags ondskap en person på toppen av en slik global organisasjon kan utrette! En slik religion eller et livssyn er nok en forutsetning for global makutøvelse. Det er en viktig del av Bibelens endetidsbeskrivelse.


Kilde
FNs uke i 2013 for dialog mellom ulike livssyn. Oppsummerende dokumenter.

Se også
Tony Blairs stiftelse. Denne stiftelsen har omtrent samme mål som FNs konferanse om Interfaith.
Gary Kahs omtale av blant annet religionsblanding.

Reklamer

Read Full Post »