Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Uttrykkene kreasjonisme, intelligent design, teistisk evolusjonsteori, ateistisk evolusjonsteori har alle sammen helt ulike beskrivelser av hvordan livet på Jorden er blitt til og indirekte beskriver de også deler av ulike livssyn. Mellomstandpunkter mellom disse finnes også, men utelates her.[1]

Kreasjonisme

Michelangelo: Skapelsen av Adam, utsnitt av freske malt i taket av det sixtinske kapell, malt ca. 1508-1512. Bildet illustrerer skapelsesfortellingen fra 1. Mosebok, hvor Gud gir Adam, den første mennesket liv. Foto: sl.wikipedia.org.

brukes vanligvis om en skapelsetro med mer bokstavtro tolkning av Bibelen og samtidig en vitenskaplig tolkning til naturfenomener og til universets og livets tilblivelse. Slik blir dette uttrykket også brukt på denne nettsiden. Folk som foretrekker betegnelsen «kreasjonisme» om om egen oppfatning, ser vanligvis ut til å være enig om følgende:

 • Bibelens Gud finnes.
 • Verden ble til i løpet i en periode på seks tjuefire timers dager.
 • Verden er bare noen få tusen år gammel.
 • Gud skapte alle livsformer på jorden uten å bruke tidligere utdødde livsformer.
 • At mange tar feil i naturfaget om verdens alder og opprinnelsen til dagens livsformer.

For å understreke en mer bokstavelig tolkning av Bibelens skapelseberetning bruker noen betegnelsen «ung jord kreasjonisme». Dette uttrykket er en motsetning til «gammel jord jord kreasjonisme», altså at de tror livet på Jorden er blitt til på like lang tid som evolusjonsteorien tilsier.

Intelligent design
Intelligent Design er ikke det samme som kreasjonisme. Intelligent design er teorien om at kompleksiteten til biologiske strukturer er så stor at en kollosal intelligens må forklare dens opphav, og at evolusjonen ikke fullt ut kan ta hensyn til alle livsformer på planeten. Bevegelsen for Intelligent design søker å demonstrere intelligent design ved å undersøke biologiske strukturer og å se uendelig kompleksitet og en spesifisert kompleksitet. Irreduserbar kompleksitet omhandler de minimale krav til biologiske strukturer at hvis en komponent ble fjernet, ville strukturen ikke fungere. Spesifisert kompleksitet omhandler informasjonsstrukturer.

Intelligent design refererer til vitenskapelig forskningsprogrammer, og et samfunn av forskere, filosofer og andre lærde som søker bevis for design i naturen. Visse funksjoner i universet og levende ting er best forklart av en intelligent årsak i følge teorien om intelligent design, og ikke en prosess med naturlig utvalg, mutasjoner og tilfeldigheter helt uten styring. [2]

Teorien om Intelligent design sier ingenting om at Bibelens Gud må være opprinnelig opphavet til naturens kompleksitet eller hvor lang tid livets tilblivelse har tatt. Intelligent Design er en betegnelse som er brukt av skapelsetroende i debatter om livets opprinnelse for at evolusjonister ikke skal kunne påstå at skapelsetroende ikke bygde på sunn naturvitenskap og dermed lettere kunne påvirke i opinionen og i undervisningsinstitusjoner.

De fleste tilhengere av intelligent design tror jo at Bibelens Gud eksisterer og er en intelligent designer av verden. De bruker bare ikke sin tro på Ham som argument i første rekke for å kunne ta hull på forestillingen om at alt levende i naturen er blitt til helt av seg selv.

Teistisk evolusjonsteori
Intelligent design ser ut til å passe med teistisk evolusjon. Teistisk evolusjonsteori forutsetter en nokså billedlig tolkning av de første kapitlene av Bibelen. En slik tolkning kan lett få konsekvenser for hvordan andre deler av Bibelen tolkes, altså mer billedlig og liberalt. Tilhengere av «teistisk evolusjonsteori» ser vanligvis ut til å være enige om noe av følgende:

 • At Bibelens Gud finnes.
 • At universet og livet på Jorden ble til over en lengre periode enn seks tjuefire timers dager.
 • At verden er mye eldre enn et noen få tusen år.
 • At Gud brukte tidligere utdødde livsformer å produsere de livsformene vi ser i dag.
 • At medias synspunkt i naturfag på verdens alder og opprinnelsen til dagens livsformer er riktig.

Ateistisk evolusjonsteori
Tilhengere av «ateistisk evolusjon» om egen oppfatning, ser vanligvis ut til å være enige om noe av følgende:

 • At Bibelens Gud ikke finnes eller at de ikke har grunn til å tro at det finnes en Gud.
 • At verdens utviklet over en lengre periode enn seks, tjuefire timers dager.
 • At verden er mye mer enn et par tusen år gammel.
 • At livsformer vi ser i dag oppsto fra tidligere utdødde livsformer.
 • At medias synspunkt i naturfag på verdens alder og opprinnelsen til dagens livsformer er riktig.

Når betegnelsene kreasjonisme og intelligent design brukes ulikt som nevnt ovenfor, kan begrepsbruken tåkelegge ulike standpunkter til Bibelens skapelseberetning – om man foretrekker en mer bokstavtro tolkning eller en mye mer billedlig tolkning. Ellers bør man ikke bli overrasket om ateister sier at intelligent design kan være en akseptabel vitenskaplig tilnærming til naturens tilblivelse. Ateister og teistiske evolusjonister har samme oppfatninger om verdens tilblivelse, bortsett fra at sistnevnte tror på Guds eksistens og hans styring på utviklingen av livet på Jorden.

Prioritert valg

Alle ser at et ur er komplisert og laget av mennesker. Livet på Jorden er ekstremt mer komplisert og kan ikke ha blitt til i en prosess av tilfeldigheter/uten styring. En særdeles intelligent skaper må være livets opphav. Dette kalles urmaker-argumentet. Foto: commons.wikimedia.org

Blant kristne er oppfatningene delte om kreasjonisme, intelligent design og teistisk evolusjonsteori. Enhver står selvsagt fri til å velge hva man vil tro. Valget er et spørsmål om prioriteringer.

Hvis man legger de til enhver tid rådende moteriktige naturvitenskapelige teorier og hypoteser til grunn for alt, må tolkningen av Bibelen strekkes. Mange tolkninger ut over Bibelens skapelseberetning må da gjøres billedlig. En slik oppfatning av Bibelen blir svært liberal.

Å velge tro på teistisk evolusjonsteori blir feil prioritering. Bibelen må komme først. Går man inn i rådende naturvitenskaplige teorier og hypoteser, ser man at svært ofte er premissene valgt på sviktende grunnlag, høyst mangelfulle observasjoner eller rene antagelser. For svært ofte velger ateister og liberale premisser ut fra ønsket om å tilfredsstille en konklusjon som støtter deres livssyn. Naturvitenskaplige teorier kan utmerket godt støtte en bokstavelig bibeltolkning hvis premissene har bedre støtte i fakta og observasjoner.


Kilde:
2. Bearbeidet til norsk fra artikkel om Intelligent Design på Carm.org. Lest 14.06.2018.

Se også:
1. Gapteorien